Menüü

Vastutustundliku ettevõtluse indeks

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum (VEF) kutsub kõiki ettevõtteid, kes panustavad ühiskonna heaolusse ja arengusse, täitma vastutustundliku ettevõtluse indeksit.

Indeks on hea arengutööriist, mis aitab põhjalikult mõtestada oma organisatsiooni ühiskondlikku vastutust keskkondlikus, sotsiaalses ja majanduslikus mõõtmes (ESG – environmental, social, governance). Indeksis osalemine aitab kaasa, et ühiskondlik vastutus saaks osaks üha rohkemate Eesti ettevõtete igapäevasest toimimisest. 

Eesti maastikul on Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi indeks ainus jätkusuutliku arengu juhtimistööriist ja kvaliteedimärgis omataoliste seas.

2024. aasta indeksi täisankeet on täitmiseks SULETUD.

 

i
TASUTA test annab sulle esmase vihje ettevõtte hetkeolukorrast ja indeksi küsimustest. Tulemus genereerub automaatselt.
Tasuta
Täida lühitest
Täida täisankeet
täisankeet avaneb esitamiseks taas 2025

Kuidas osaleda?

Tutvu lähemalt

Vastutustundliku ettevõtluse indeksikasu ettevõttele

Mulle väga meeldis 2021. aasta uuendatud indeks, mis toob seekord rohkem sisse ka sotsiaalse vastutustundlikkuse teemade rahvusvahelist mõõdet nagu nt ÜRO kestliku arengu eesmärgid, ÜRO Global Compact ja ESG põhimõtted. Samas ei ole rahvusvahelisi raamistikke toodud üle üks-ühele, vaid neid on kohandatud Eesti konteksti. Küsimustele vastates tuleb ettevõttel anda hinnanguid skaalal 1-4 ja nii saab indeksi täitja tegelikult koheselt kätte esialgse tunnetuse, et millistes valdkondades võib hetkel saavutatuga rahul olla ning millistest teemadest võiks edaspidiseks leida potentsiaalseid arengukohtasid. Kahe sõltumatu eksperdi hinnangud annavad võimaluse valideerida ettevõtte nägemust endast ning saada väärtuslikke soovitusi edaspidiseks. Power BI’s nähtav detailsem tagasiside ettevõttele ja võrdlus teiste indeksis osalevate ettevõtetega on nö kirsiks tordil ja annab hea tunnetuse ning arusaamise oma ettevõtte positsioneerimisest vastutustundliku ettevõtluse teemadel. Usun, et indeksi täitmine annab kõikidele osalenud ettevõtetele kätte suunise edasiseks ning hea tööriista parandamaks oma ettevõtluse vastutustundlikust.

Diana Paakspuu

Uuskasutuskeskus tegevjuht

”Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi märgis võimaldab BaltCapil anda selge sõnum nii oma kohalikele kui rahvusvahelistele klientidele, investoritele ja portfellifirmadele, et meie jaoks on jätkusuutlik ja vastutustundlik tegevus prioriteediks ning oleme integreerinud selle oma põhitegevusse.”

Martin Kõdar

BaltCap juhtivpartner

"SEB on Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksis osalenud mitu aastat ja sealt saadud konstruktiivne tagasiside on aidanud meil edasi arendada oma jätkusuutlikkuse strateegiat. Meie kogemus on näidanud, et kliendid eelistavad neid tooteid ja teenuseid, millel on positiivne mõju ühiskonnas laiemalt. Ettevõte, kelle jaoks on oluline vastutustundliku ettevõtte mõttelaad tagab mitmekesisema ja innovaatilisema töökeskkonna. Selle boonuseks on ka motiveeritumad töötajad ning rahulolevamad kliendid. Kogemus on näidanud, et vastutustundlikkus on üha tähtsam ka nende inimeste jaoks, kes meid oma tööandjana näevad, seda eriti noorema põlvkonna puhul."

Allan Parik

SEB Pank juhatuse esimees

„Vastutustundlik ettevõtlus on olnud ELi välisturgudel tähtis teema juba aastakümneid. Kuldtase tähendab, et oleme igas valdkonnas andnud endast parima – see peegeldab Loodusvägi OÜ põhiväärtusi ja on koostööpartneritele äratuntav kvaliteedimärgis. Oma kogemusest võime öelda, et ettevõtetel, kes ei ole eksporditurgudel veel laialt populaarsust kogunud, aitab märgis kindlasti tõsta usaldusväärsust uute kliendisuhete loomisel.”

Kristo Tuurmann

Loodusvägi OÜ tegevjuht

”Globaalse juhtiva personaliettevõtte Manpower võtmeklientide seas läbiviidav uuring näitab vastutustundliku ettevõtluse (CSR) tähtsuse kiiret kasvu. Kui 2000-ndate alguses nõudis või eeldas CSR programmi olemasolu potentsiaalsetelt partneritelt ca 10% rahvusvahelistest klientidest, siis täna on see kasvanud üle 90%. Ilma selleta ei saa kvalifitseeruda teenuse pakkujaks, koostööst rääkimata.”

Heigo Kaldra

Manpower Baltikumi tegevjuht

Koostööpartnerid