Menüü

Märgise kasu ettevõttele

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum teeb igapäevaselt koostööd mitmete Eesti ja rahvusvaheliste ettevõtete, koostöövõrgustike ning avaliku ja erasektori partnerorganisatsioonidega.

Meie koostööriikide seas on mitmed Eestile ettevõtetele olulised eksportturud (näiteks Soomes, Rootsis, Saksamaa, Hiina, Hong Kong jne.).

Seetõttu oleme teadlikud, kuidas ettevõtte kuvand nii sise- kui ka välisturgudel on üha rohkem hinnas. Õigete signaalide andmine oma huvigruppidele ja koostööpartneritele on määrava tähtsusega usalduse kujundamisel ja tehinguteni jõudmisel.

Vastutustundliku Ettevõtluse Indeksi platvormi kasu osalejale: